Παρέχουμε νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη για όλους τους κλάδους του δικαίου.

Ενδεικτικώς:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

– Ίδρυση εταιριών όλων των μορφών
– Κατοχύρωση εμπορικής επωνυμίας και σήματος
– Κατάρτιση συμβάσεων και λοιπών νομικών κειμένων
– Σύνταξη Γενικών Όρων Συναλλαγών
– Εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:

– Ζητήματα domain name
– Όροι χρήσης ιστοσελίδων και e-shop
– Προσωπικά δεδομένα
– Online συμβάσεις
– Διαδικτυακή διαφήμιση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

– Συμβάσεις εργασίας
– Ομαδικές απολύσεις
– Ενστάσεις, προσφυγές

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

– Σύνταξη κάθε είδους ιδιωτικών συμφωνητικών
– Συμβάσεις μίσθωσης κατοικίας και επαγγελματικών χώρων
– Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
– Έρευνα συμβολαίων και τίτλων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ):

– Νομικών εγγράφων
– Πτυχίων
– Πιστοποιητικών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Νομική Σύμβουλο Ελίνα Κεφάλα στο e.kefala@invelop.gr.