Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Invelop έχουν βασικό άξονα τη εισήγηση των Βέλτιστων Πρακτικών για επιχειρηματική απόδοση και επίτευξη Οικονομιών Κλίμακας.

Απευθύνεται σε όλους τους επιχειρησιακούς κλάδους, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

  • Τεχνικές προδιαγραφές για έργα τεχνολογίας
  • Επιχειρηματικά σχέδια (Business plans)
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) στα Πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου ΕΣΠΑ σε Συνεργασία με την μεγαλύτερη Εταιρεία Συμβούλων στα Ιδιωτικά έργα.
  • Μελέτες για νέες επιχειρήσεις (start-ups)
  • Αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων
  • Διοίκηση Έργων (Project Management)
  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης.
  • Μελέτες για τη λήψη Χρηματοδοτήσεων από Τραπεζικά Ιδρύματα.
  • Οργάνωση Ταμειακού Προγράμματος με παρακολούθηση Σταθερών και Μεταβλητών Εξόδων.