Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Invelop έχουν βασικό άξονα τη εισήγηση των Βέλτιστων Πρακτικών για επιχειρηματική απόδοση και επίτευξη Οικονομιών Κλίμακας.

Απευθύνεται σε όλους τους επιχειρησιακούς κλάδους, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

  • Τεχνικές προδιαγραφές για έργα τεχνολογίας
  • Επιχειρηματικά σχέδια (Business plans)
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) στα Πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου ΕΣΠΑ σε Συνεργασία με την μεγαλύτερη Εταιρεία Συμβούλων στα Ιδιωτικά έργα.
  • Μελέτες για νέες επιχειρήσεις (start-ups)
  • Αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων
  • Διοίκηση Έργων (Project Management)
  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης.
  • Μελέτες για τη λήψη Χρηματοδοτήσεων από Τραπεζικά Ιδρύματα.
  • Οργάνωση Ταμειακού Προγράμματος με παρακολούθηση Σταθερών και Μεταβλητών Εξόδων.