• Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για να εξελίξετε την επιχείρησή αυξάνοντας την κερδοφορία της αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες.
  • Σας καθοδηγούμε για τα βήματά σας στο διαδίκτυο σχεδιάζοντας λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - e-Business Strategy

Αναλύουμε και εξηγούμε την γενική αξία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και σας συμβουλεύουμε με βάση τις ανάγκες και τους στόχους σας.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο - eCommerce Consulting

Σας συμβουλεύουμε και σας προσφέρουμε λύσεις δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Internet Marketing Plan

Χάραξη στρατηγικής online παρουσίας

Flat Icons-12-22

Ενημέρωση για Νέες Τεχνολογίες

Σας ενημερώνουμε και σας καθοδηγούμε σχετικά με τις νέες τεχνολογίες που προστίθενται συνεχώς.

Flat Icons-16-01

Ξένες Αγορές

Σας βοηθάμε να επεκταθείτε σε αγορές του εξωτερικού.

Flat Icons-18-09

Εύρεση Πελατών

Βρείτε τους συνεργάτες που χρειάζεστε π.χ. μεταφορικές εταιρείες

Flat Icons-15-19

Συμβουλευτική σε θέματα περιεχομένου

Σας συμβουλεύουμε να διαμορφώσετε την ιστοσελίδα σας με βάση τα σύγχρονα πρότυπα.

Flat Icons-11-09

Δημιουργία και ανάλυση αναφορών

Πως να αξιοποιήσετε τα δεδομένα που προέρχονται από τα analytics προς όφελος της επιχείρησης σας.

Flat Icons-10-06

Business Planning

Διαχείριση προϋπολογισμού και έρευνα ανταγωνισμού

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Προσφέρουμε εξειδικευμένες εφαρμογές για την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης καλύπτοντας τις ανάγκες της για μηχανογράφηση υπεύθυνα και καινοτομικά.

Λογιστικές και Φοροτεχνικές συμβουλές

Σας δίνουμε λύσεις σε φορολογικά και λογιστικά θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Νομικές Υπηρεσίες

Όροι & Προϋποθέσεις, Συμβάσεις, Νομικά θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Προγράμματα χρηματοδότησης – ΕΣΠΑ

Σας συμβουλεύουμε για προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ.