Συμβουλευτική στο eBusiness

Σας καθοδηγούμε σχεδιάζοντας λύσεις για την online παρουσία σας με γνόμωνα τις ανάγκες σας και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
e-Business Strategy
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
eCommerce Consulting
Digital Marketing
Κατασκευή Website – eShop
Μηχανογράφηση
Νομικά – Λογιστικά

Εκπαίδευση - Σεμινάρια

Σας βοηθάμε να αναπτύξετε τις ψηφιακές σας δεξιότητες ώστε να λειτουργήσετε αποδοτικά στην ανάπτυξη της online παρουσίας σας.

Digital Marketing & Content Marketing
Social Media, Google Ads, SEO, Analytics
Email Marketing

WordPress, WooCommerce, CMS
Web Design (HTML, CSS, JAVASCRIPT)
Development (PHP, JAVA κλπ)
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, eBusiness

invelop skills σεμινάρια